Internát logopedické školy

Rytmická dílna pro děti na internátu ZŠ a MŠ logopedické na Veslařské v Brně, pořádaná ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti se sluchovým postižením a pro děti s vadami řeči ve Frýdku-Místku (odloučené pracoviště SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

SPC - Speciálně pedagogické centrum pro vady sluchu a vady řeči (val-mez.cz)

Obrázek: 
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy
Internát logopedické školy

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota