Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy

Metodická rytmická dílna pro pedagogy ZŠ a MŠ logopedické na Veslařské v Brně, pořádaná ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti se sluchovým postižením a pro děti s vadami řeči ve Frýdku-Místku (odloučené pracoviště SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

SPC - Speciálně pedagogické centrum pro vady sluchu a vady řeči (val-mez.cz)

 

Obrázek: 
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy
Metodická dílna pro pedagogy logopedické školy

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota