MŠ Žabeň

Rytmické dílny pořádané ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti se sluchovým postižením a pro děti s vadami řeči ve Frýdku-Místku (odloučené pracoviště SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí) - Mateřská škola Žabeň.

https://spc.val-mez.cz/aktualita.php?id=260

Obrázek: 
MŠ Žabeň

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota