Slyšíme se! 2023

Celodenní sociálně inkluzivní akce pro děti se sluchovým znevýhodněním a děti slyšící.

SVČ Lužánky - pracoviště Lampa, Brno-Bohunice, 9-16 hodin.

Spálený sušenky, VIA osob se smyslovým postižením, z. s., školy pro sluchově postižené Valašské Meziříčí a SVČ Lužánky ve spolupráci.

Fotografie: Jan Holubík

O akci: SPC - Speciálně pedagogické centrum pro vady sluchu a vady řeči (val-mez.cz)

Obrázek: 
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023
Slyšíme se! 2023

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota