Sušenky jako Večerní host Radiožurnálu!

Anotace: 
Rozhovor se Sušenkami v sobotu 31.10. od 23. hodin večer

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vecernihost
http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=1

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota