ZŠ pro sluchově postižené Ostrava

Bubnování v 1. třídě s dívkou s hluchoslepotou a jejími spolužáky

Obrázek: 
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava
ZŠ pro sluchově postižené Ostrava

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota