Ostatní

Divadlo Polárka
Divadlo Polárka
Po, 01/04/2019 - St, 01/05/2019

Příprava hudebního doprovodu k pohádce divadla Polárka.

Hudební vedení hereckého souboru.

Pohádka v režii prof. Zoji Mikotové - Jak děti zachránily motýly.

Volně inspirováno africkou pohádkou.

Pohádka pro děti od tří let, malá scéna divadla Polárka, premiéra: 18.5.2019.

https://divadlopolarka.cz/inscenace/jak-deti-zachranily-motyly/

Muzikoterapeutická intervize
Muzikoterapeutická intervize

Vzájemné sdílení zkušeností - Andrejka.

Slyšíme se! 2019
Slyšíme se! 2019
So, 02/03/2019

Akce s inkluzivním charakterem pro děti, jejich rodiny a všechny další zájemce. Cílem je propojování dětí s postižením sluchu a dětí slyšících, osvěta veřejnosti. Součástí programu budou dílničky pro děti zaměřené na muzikohrátky, práci s rytmem a bubnování na africké bubny (počet účastníků v první části programu omezen); v odpoledních hodinách povídání o podpoře komunikace dětí se sluchovým postižením pro širokou veřejnost, vystoupení skupiny Hands Dance (hudba tlumočená do znakového jazyka) a koncert kapely Spálený sušenky. Komunikace bude probíhat v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Podpora Týdne komunikace osob se sluchovým postižením 2019, spolupráce s organizací Orbi Pontes.

 

Rámcový harmonogram akce:

9:00-14:30 – workshopy pro děti (omezená kapacita) --- Přihlašování dětí na dopolední program již zastaveno.

15:00-18:00 – program pro veřejnost

 

Předpokládaný odpolední program:
15:00 – Podpora komunikace dětí se sluchovým postižením:
Synková, P. – Význam mimiky, gest a znakového jazyka pro vytvoření funkční komunikace v rodinách dětí se sluchovým postižením (povídání/workshop)
Horáková, R., Hricová, L., Šímová, M. (Audio-Fon Centr, s.r.o.) – Skupinová terapie jako součást logopedické intervence u dětí se sluchovým postižením (video)
16:00 – vystoupení skupiny Hands Dance – hudba tlumočená do českého znakového jazyka
16:30 – promítání sestřihu z akce Hravé Vánoce 2018 (workshop pro děti – smíšené skupiny)
17:15 – koncert kapely Spálený sušenky
17:45 – příp. jam session

 

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint, Švermova 19, Brno.

Info: přiložený leták a událost na FB "Slyšíme se! 2019.

 

Slyšíme se? 2018
Slyšíme se? 2018
So, 22/09/2018

Akci pořádáme tradičně již pátým rokem ve spolupráci se Labyrintem (pracoviště SVČ Lužánky na Švermově 19 v brněnských Bohunicích).

Sušenky hrají k tanci :-)
Sušenky hrají k tanci :-)
So, 23/06/2018

Ve spolupráci s tanečnicí Jitkou Marigold Pokornou:

Workshop Afrického tance

Přijďte se uvolnit před začátkem prázdnin a naladit se na letní vibrace.
Zatančíme si něco jednoduchého a uvolňujícího, takže může přijít kdokoli se chce s africkým tancem seznámit, nebo si přijít odpočinout při příjemném pohybu v rytmu.
K tanci nám budou hrát tentokrát dámy: SPÁLENÝ SUŠENKY

Kdy? sobota 23. června - 14 až 17 hodin

Cena 300kč (450kč bez zaplacení předem a jen pokud bude místo na sále)

(Budeme v tanečním sále divadla "Mimi fortunae", kde je omezený prostor, proto je potřeba se na workshop přihlásit. Místo je rezervované po zaplacení kurzovného. Číslo účtu zašlu po přihlášení na mail: afrodanse@gmail.com)

Odkaz: https://www.facebook.com/events/172992333411858/

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota