Ostatní

Muzikoterapeutická intervize
Muzikoterapeutická intervize

Vzájemné sdílení zkušeností - Andrejka.

Slyšíme se! 2019
Slyšíme se! 2019
So, 02/03/2019

Akce s inkluzivním charakterem pro děti, jejich rodiny a všechny další zájemce. Cílem je propojování dětí s postižením sluchu a dětí slyšících, osvěta veřejnosti. Součástí programu budou dílničky pro děti zaměřené na muzikohrátky, práci s rytmem a bubnování na africké bubny (počet účastníků v první části programu omezen); v odpoledních hodinách povídání o podpoře komunikace dětí se sluchovým postižením pro širokou veřejnost, vystoupení skupiny Hands Dance (hudba tlumočená do znakového jazyka) a koncert kapely Spálený sušenky. Komunikace bude probíhat v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Podpora Týdne komunikace osob se sluchovým postižením 2019, spolupráce s organizací Orbi Pontes.

 

Rámcový harmonogram akce:

9:00-14:30 – workshopy pro děti (omezená kapacita) --- Přihlašování dětí na dopolední program již zastaveno.

15:00-18:00 – program pro veřejnost

 

Předpokládaný odpolední program:
15:00 – Podpora komunikace dětí se sluchovým postižením:
Synková, P. – Význam mimiky, gest a znakového jazyka pro vytvoření funkční komunikace v rodinách dětí se sluchovým postižením (povídání/workshop)
Horáková, R., Hricová, L., Šímová, M. (Audio-Fon Centr, s.r.o.) – Skupinová terapie jako součást logopedické intervence u dětí se sluchovým postižením (video)
16:00 – vystoupení skupiny Hands Dance – hudba tlumočená do českého znakového jazyka
16:30 – promítání sestřihu z akce Hravé Vánoce 2018 (workshop pro děti – smíšené skupiny)
17:15 – koncert kapely Spálený sušenky
17:45 – příp. jam session

 

Místo konání: SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint, Švermova 19, Brno.

Info: přiložený leták a událost na FB "Slyšíme se! 2019.

 

Slyšíme se? 2018
Slyšíme se? 2018
So, 22/09/2018

Akci pořádáme tradičně již pátým rokem ve spolupráci se Labyrintem (pracoviště SVČ Lužánky na Švermově 19 v brněnských Bohunicích).

Sušenky hrají k tanci :-)
Sušenky hrají k tanci :-)
So, 23/06/2018

Ve spolupráci s tanečnicí Jitkou Marigold Pokornou:

Workshop Afrického tance

Přijďte se uvolnit před začátkem prázdnin a naladit se na letní vibrace.
Zatančíme si něco jednoduchého a uvolňujícího, takže může přijít kdokoli se chce s africkým tancem seznámit, nebo si přijít odpočinout při příjemném pohybu v rytmu.
K tanci nám budou hrát tentokrát dámy: SPÁLENÝ SUŠENKY

Kdy? sobota 23. června - 14 až 17 hodin

Cena 300kč (450kč bez zaplacení předem a jen pokud bude místo na sále)

(Budeme v tanečním sále divadla "Mimi fortunae", kde je omezený prostor, proto je potřeba se na workshop přihlásit. Místo je rezervované po zaplacení kurzovného. Číslo účtu zašlu po přihlášení na mail: afrodanse@gmail.com)

Odkaz: https://www.facebook.com/events/172992333411858/

Slyšíme se? 2017
Slyšíme se? 2017
Ne, 24/09/2017

Spálený sušenky podporují Týden komunikace osob se sluchovým postižením (22. – 30.9.2017) a při jeho příležitosti pořádají (po dvouleté pauze) čtvrtý ročník akce Slyšíme se? v neděli 24.9.2017 od 9:00 do 17:00 hodin. Akce je tentokrát určena primárně dětem (se sluchovým postižením i bez něj) a jejich rodinám a konat se bude v SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Brno – Švermova 19. Účastnit se jí může každý se zájmem o problematiku sluchového postižení.

Přijeďte s námi strávit příjemný den, vychutnat společná setkání v prostorách střediska volného času, užít si posezení na zahradě Labyrintu v případě příznivého počasí na sklonku léta a pochutnat si na mňamkách ze zahradního grilu.

Pro děti připravujeme pestrý program v podobě ochutnávek afrického bubnování, muzikoterapie, hraných pohádek a promítaných filmů. 

Informace budou zprostředkovány jak v českém, tak i v českém znakovém jazyce.

Těšíme se na Vás!

 

Body programu - orientačně:
 

ZAHRADNÍ GRIL - v průběhu dne při pěkném počasí, s možností si ugrilovat, co si kdo přinese (maso, hermelín, zeleninku, špekáček, klobásku, jablíčko, česnek...)
RYTMICKÁ/BUBENICKÁ DÍLNIČKA - africké bubny a jiné nástroje Spálených sušenek; v průběhu dne
UKÁZKA BUBNOVÁNÍ (možná videoprojekce)
VÝROBA VLASTNÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ - dílnička v průběhu dne, s možností odnést si vyrobený nástroj domů (Katja Ropret Perne)
MUZIKOTERAPEUTICKÉ SKUPINKY s Janou Kabeláčovou (mezi 10:00 a 14:00)
HUDBA TLUMOČENÁ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA - skupina Hands Dance (vystoupení začne okolo 14:00)
HRANÍ POHÁDEK S VELKOFORMÁTOVOU KNIHOU - absolventi a studenti oboru JAMU: Výchovná dramatika pro neslyšící (v odpoledních hodinách, hrát se budou 3-4 pohádky: O divokém prasátku (Aneta Hegyiová), O veliké řepě (Barbora Dohnalová), Markéta Kunášková, Iveta Oppitzová)
PROMÍTÁNÍ FILMŮ A POHÁDEK PRO DĚTI V ČZJ
HRY LOGOPEDICKÉ AKTIVITY - v průběhu dne s Kamilou Havlíkovou
LEKCE ZNAKOVÉHO JAZYKA - zaměřen í na komunikaci v rodině s neslyšící maminkou a speciální pedagožkou Janou Kopečkovou, v průběhu dne
VÝTVARNÉ DÍLNY s neslyšící výtvarnicí a pedagožkou Jaroslavou Struhařovou, v průběhu dne

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota