Projekty

Rytmus jako most mezi světy
Rytmus jako most mezi světy
Ne, 06/07/2014 - Ne, 13/07/2014

Na tomto týdenním workshopu s africkými rytmy a komunikačními formami osob se sluchovým postižením či hluchoslepotou jsme v krásné přírodě Rychlebských hor objevovali spolu s účastníky tohoto projektu krásy společného jazyka rukou, a to při komunikaci v českém znakovém jazyce a za pomoci Lormovy abecedy (navíc ještě v angličtině), a při bubnování na tradiční západoafrické bubny! Byl to perfektní týden... jupí, léto! ;)

Pokračování v duchu předchozích projektů Hledání společného jazyka v rytmu a Společný jazyk v rytmu - informace níže.

Koncem týdne jsme společně navštívili festival Bioslavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem.

 

Rytmus jako nástroj rozvoje psychosociálních kompetencí lidí s hluchoslepotou

Rytmus jako nástroj rozvoje psychosociálních kompetencí neslyšících a nedoslýchavých

O projektu:

Pokládáme srdce na buben (článek v časopisu Gong)

Prezentace veřejnosti v Labyrintu na akci Slyšíme se?

Vytváření inkluzivního klimatu s využitím rytmu, Prezentace (konference v Levoči)

Publications in English:

We put our hearts on drums (Gong magazine)

Creating of Inclusive Climate with Use of Rhythm (conference in Levoča)

Společný jazyk v rytmu (2012–2013) – projekt podpořený programem EU Mládež v akci
Společný jazyk v rytmu (2012–2013) – projekt podpořený programem EU Mládež v akci
Út, 01/05/2012 - Čt, 31/10/2013

Popis projektu:

Rytmus může pomáhat v prolamování komunikačních bariér mezi slyšícími, neslyšícími a nedoslýchavými lidmi. Nevěříte? My jsme se o tom přesvědčili na vlastní kůži při poznávání odlišností kultury slyšících a Neslyšících a také při poznávání kultury západní Afriky.

Sociálně inkluzivní projekt „Společný jazyk v rytmu“ (2012-2013) volně navázal na projekt „Hledání společného jazyka v rytmu“, který byl v roce 2011 pořádán šesticí členek kapely Spálený sušenky. Realizovaný projekt dokázal, že prostřednictvím rytmu lze najít společný jazyk ve zmíněné cílové skupině – mezi slyšícími lidmi a lidmi s různými sluchovými ztrátamiCílem navazujícího projektu bylo opět bourání komunikačních bariér a vytváření sociálně inkluzivního prostředí, tentokrát ve větší skupině a v delším časovém intervalu.

Projekt byl realizován smíšenou organizátorskou skupinou – třemi slyšícími členkami kapely Spálený sušenky a třemi neslyšícími účastnicemi projektu Hledání společného jazyka v rytmu. Už vznik organizátorské skupiny byl tím nejlepším důkazem splněného cíle v předchozím projektu. 

„Společný jazyk v rytmu“ zahrnoval čtyři fáze, v rámci nichž jsme se vedle afrického bubnování zaměřili na hledání společné cesty v komunikaci a na bourání bariér, které vyplývají ze sluchového postižení. Slyšící účastníci si osvojovali komunikační dovednosti v českém znakovém jazyce a zvnitřňovali si pravidla, která usnadňují komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi. Projektu se ve všech fázích zúčastnilo celkem 35 zájemců z řad dospělých slyšících lidí a dospělých lidí se sluchovým postižením.

První částí projektu byl letní týdenní bubenický workshop doplněný znakováním na Chatě Stará Škola v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem, který byl 14. července 2012 završen společným vystoupením na festivalu Bioslavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Druhou a třetí částí byla pravidelná bubenická a „znakovací“ setkávání v průběhu podzimního semestru 2012 a jarního semestru 2013 v Labyrintu v Brně. Ve čtvrté části byl pak projekt v létě 2013 završen týdenním bubenickým workshopem se znakováním, opět se společným koncertem. V průběhu projektu bylo připraveno množství dalších aktivit v podobě vystoupení a prezentací při různých příležitostech. Proběhly také společné koncertní večery s veřejným představením celého projektu i projektu předchozího. Fotografie z jednotlivých akcí jsou umístěny na webových stránkách www.spalenysusenky.cz v sekci fotky a na facebookovém profilu Spálený sušenky. Na této sociální síti byla také vytvořena veřejná událost s názvem Společný jazyk v rytmu, kde jsou rovněž k nalezení různé informace i reakce účastníků. 

Výstupem z projektu je informační materiál s multimediálním nosičem k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou, který nese název "Rytmus jako most mezi dvěma světy". Tuto publikaci obdrželi všichni účastníci obou projektů a dále byla distribuována například na katedry speciální pedagogiky v České republice a na Slovensku, do knihoven a různých škol. Na základě žádosti ji také rozesíláme zájemcům z řad pedagogických pracovníků i jiných zájemců, kteří se nám ozvou na naší emailovou adresu spaleny.susenky@gmail.com. Informace o brožuře jsou uvedeny na našich webových stránkách www.spalenysusenky.cz.


Průběh projektu:

1. fáze: Souvislý týdenní workshop afrického bubnování v Kunčicích

8. - 15. červenec 2012; Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem – Chata Stará Škola (www.staraskola.eu)

Program

2. fáze: Pravidelná bubenická a „znakovací“ setkávání v Brně

středeční podvečery v semestru podzim 2012; SDV Labyrint (www.labyrint.luzanky.cz)

Program

3. fáze: Pravidelná bubenická a „znakovací“ setkávání v Brně

středeční podvečery v semestru jaro 2013; SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint (www.labyrint.luzanky.cz)

Program

4. fáze: Souvislý týdenní workshop afrického bubnování v Kunčicích

7. - 14. červenec 2013; Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem – Chata Stará Škola (www.staraskola.eu)

Program


Organizační tým:

Lenka Hricová, Romana Hricová, Ilona Kašpárková, Jana Padělková, Andrea Mikotová (Sliviaková), Jaroslava Struhařová

 

Organizační tým / Hlavní úkoly v projektu:
– členky hudební skupiny Spálený sušenky:

Lenka Hricová – speciální pedagog (zaměření na vzdělávání jedinců se sluchovým postižením). / Koordinátor projektu, předávání informací v českém znakovém jazyce, výuka bubnování a afrického tance, doplňková výuka ČZJ, fotodokumentace, atd.
 

Romana Hricová – absolventka BcA. studia na FaVU VUT Brno obor design a navaz. Mgr. studia na PdF MU – výtvarně umělecký dvojobor. / Grafika, fotodokumentace, videodokumentace, výuka bubnování a afrického tance.

Andrea Mikotová (Sliviaková) – psycholožka. / Lektorka bubnování, povídání o Africe.

– a účastníci projektu „Hledání společného jazyka v rytmu“:

Ilona Kašpárková – absolventka Bc. studia na PdF MU se zaměřením na vzdělávání jedinců se sluchovým postižením - obor Speciální pedagogika- komunikační techniky a studentka navazujícího Mgr. programu - obor Speciální pedagogika. Mluvčí českého znakového jazyka. / Výuka ČZJ.

Jana Padělková – absolventka Mgr. studia na PdF MU - obor Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání jedinců se sluchovým postižením. Mluvčí českého znakového jazyka. / Výuka ČZJ, správa půjčování bubnů.

Jaroslava Struhařová – absolventka dvouoboru Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání a Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. / Mluvčí českého znakového jazyka. / Výuka ČZJ, fotodokumentace.

– spolupráce:

Magdalena Raszková (Spálený sušenky) – výuka bubnování.


Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.


Kontakt:

 

Moc děkujeme všem účastníkům projektu a také všem, kteří nás při jeho realizaci jakkoli podpořili!

Spálený sušenky a účastníci projektu Hledání společného jazyka v rytmu

 

 

O projektu:

Rytmus jako most mezi dvěma světy (informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou)

 

Lákací prezentace na projekt v 2012 (ČUN, UNB, SŠ Jundrov, Labyrint)

Lákací prezentace na projekt v 2013 (SŠ Jundrov, SŠ Hradec Králové)

O projektech v časopisu Gong

Ať na sebe lépe slyšíme! (časopis Xantypa, strana 1 a strana 2)

Bioslavnosti 2012

Prezentace na konferenci v Novém Smokovci

Článek ve sborníku z konference v Novém Smokovci

Propagace projektu v Německu

Buben dundun není to nejtěžší (rozhovor z festivalu Bioslavnosti 2013)

Finální prezentace projektů veřejnosti v Labyrintu (Slyšíme se? 2013)

Prezentace účastníků projektu na PDF MU

Rozhovor v pořadu Rádia R:

http://www.mixcloud.com/Spich_Radio_R/spich-322013-spaleny-susenky/

Fotografie:

http://www.spalenysusenky.cz/content/bioslavnosti-2012-0

http://www.spalenysusenky.cz/content/zazitkove-deniky-z-1-casti-projektu-spolecny-jazyk-v-rytmu-0

http://www.spalenysusenky.cz/content/spolecny-jazyk-v-rytmu-v-labyrintu

http://www.spalenysusenky.cz/content/oslavy-mezinarodniho-dne-neslysicich-asnep-praha

http://www.spalenysusenky.cz/content/vanocni-trhy-na-moravskem-namesti-v-brne

http://www.spalenysusenky.cz/content/vanocni-trhy-v-brne

http://www.spalenysusenky.cz/content/generalka-vystoupeni-na-mafianskem-plese

http://www.spalenysusenky.cz/content/mafiansky-ples-neslysicich

http://www.spalenysusenky.cz/content/spaleny-susenky-v-eteru-0

http://www.spalenysusenky.cz/content/prezentace-projektu-spolecny-jazyk-v-rytmu-2

http://www.spalenysusenky.cz/content/spolecny-jazyk-v-rytmu-ve-vankovce

http://www.spalenysusenky.cz/content/tridit-je-cool-dny-zeme

http://www.spalenysusenky.cz/content/spolecny-jazyk-v-rytmu-na-jarmarku-v-trebici

http://www.spalenysusenky.cz/content/zahlinice-u-hulina

http://www.spalenysusenky.cz/content/bioslavnosti-2013

http://www.spalenysusenky.cz/content/zazitkove-deniky-ze-4-casti-projektu-spolecny-jazyk-v-rytmu

http://www.spalenysusenky.cz/content/slysime-se-3

Videa v českém znakovém jazyce:

http://www.youtube.com/watch?v=WaMKT0DKKPU

http://www.youtube.com/watch?v=fgSkEQtaL3M

http://www.youtube.com/watch?v=9M9mkyADkPw

http://www.youtube.com/watch?v=rsLlxbguL_4

http://www.youtube.com/watch?v=Fah8pkuE_yI

Zprávy pro neslyšící:

http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/3995-akce-rychlebske-hory-tydenni-workshop-africkeho-bubnovani/

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 


Hledání společného jazyka v rytmu (2011) - projekt realizovaný za finanční podpory programu EU Mládež v akci
Hledání společného jazyka v rytmu (2011) - projekt realizovaný za finanční podpory programu EU Mládež v akci
Ne, 01/05/2011 - St, 30/11/2011

Popis projektu:

Může rytmus prolomit bariéry mezi mladými slyšícími, nedoslýchavými a neslyšícími lidmi? Přesvědčte se o tom na vlastní kůži a pojďte s námi poznávat kulturu slyšících a Neslyšících, ale také kulturu západní Afriky.

Cílem projektu byly bourání komunikačních bariér ve skupině mladých lidí a společenská integrace, resp. inkluze. Projekt byl realizován členkami kapely Spálený sušenky, jež se již delší dobu aktivně věnují hře na tradiční rytmické nástroje (djembe, basové bubny aj.) a pronikají do tajů západoafrické kultury.

Skupinu účastníků projektu tvořilo 15 účastníků ve věku nad 18 let a 6 realizátorů. Snaha byla o zajištění vyrovnaného počtu slyšících účastníků a účastníků se sluchovou ztrátou.

V rámci realizační části projektu byl uspořádán souvislý týdenní workshop afrického bubnování ve dnech 10. až 17. července 2011, který se konal v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem. Akce byla zakončena společným bubenickým vystoupením v obou zmíněných místech.

Dále se ve dnech 14. až 16. října 2011 uskutečnilo víkendové setkání účastníků na workshopu v Brně. Na tomto setkání proběhly zpětná vazba účastníků (moderovaná diskuse), společný jam session s koncertem, promítání fotografií a prezentace celého projektu veřejnosti.


Průběh projektu:

1. část: Týdenní workshop afrického bubnování v Kunčicích

Kdy: 10. až 17. červenec 2011

Kde: Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem – Chata Stará Škola (www.staraskola.eu)

Program

2. část: Víkendové setkání účastníků v Brně

Kdy: 14. až 16. říjen 2011

Kde: Studio dramatické výchovy Labyrint (www.labyrint.luzanky.cz)

Program


Organizační tým:

Lenka Hricová, Romana Hricová, Magdalena Raszková, Mariana Raszková, Nicole Schicková, Andrea Sliviaková


Projekt byl úspěšně ukončen.


 

O projektu:

Rytmus jako univerzální dorozumívací prostředek – časopis Gong

Rozhovor – Kulturní rubrika Brněnského deníku Rovnost

Rozhovor – Kultura 21

Doteky Spálených sušenek – časopis Doteky

Poster na konferenci v Trnavě

Prezentace (pro SŠ)

Prezentace na konferenci v Olomouci

článek ve sborníku z konference v Brně

článek ve sborníku z konference v Trnavě

článek ve sborníku z konference v Olomouci

TKN – Rytmus:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich/211562221800014/

Bioslavnosti 2011:

http://www.probio.cz/o-nas/bioslavnosti/bioslavnosti-2011

Fotografie:

http://www.spalenysusenky.cz/content/projekt-hledani-spolecneho-jazyka-v-rytmu-1-cast

http://www.spalenysusenky.cz/content/djembe-z-projektu-hledani-spolecneho-jazyka-v-rytmu-2011

http://www.spalenysusenky.cz/content/projekt-hledani-spolecneho-jazyka-v-rytmu-2-cast-brno

http://www.spalenysusenky.cz/content/workshop-na-mikulasske-zabave-v-breclavi-0

http://www.spalenysusenky.cz/content/vystoupeni-na-plese-neslysicich-v-brne-0

http://www.spalenysusenky.cz/content/afro-worskhupek-pro-deti-v-ms-saphira

 

Účastníci projektu napsali:

Jan Jakeš (Afro, Helpnet)

Václava Turková (Ruce, Doteky)

Karolína Surovcová (Info-Zpravodaj)

 


Poděkování:

Velmi děkujeme České národní agentuře Mládež a programu EU „Mládež v akci“; dobrovolnému řidiči, bedňákovi a všestrannému pomocníkovi – panu Janovi Hricovi; firmě HVM Plasma; pomocné nákupčí potravin – paní Marii Raszkové; Chatě Stará Škola; Chatě U profesora; společnosti PRO-BIO; Kunčické hospodě; Studiu dramatické výchovy Labyrint a všem účastníkům projektu.

Spálený sušenky

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota